”En bättre värld börjar med offentlig upphandling”

Välkommen med din intresseanmälan!

Utbildningen är planerad att starta hösten 2025

Utbildningsmetod

Näringslivsakademins pedagogik är att ge de studerande möjlighet att utbilda sig oavsett bakgrund, livssituation eller bostadsort. Skolan eftersträvar en jämlik utbildning där studenterna kan tillgodogöra sig utbildningen i egen takt och välja egna studietider. Föreläsningar erbjuds både dagtid och kvällstid och spelas in för att ge möjlighet till repetition.

Utbildningen startar med en fysisk träff där de studerande tar del av utbildningens upplägg och pedagogik. Studenterna får då introduktion i de digitala verktyg som behövs under utbildningen och information om vart man vänder sig för stöd under utbildningen. I god tid innan kursstart publiceras information om lärarens kontaktuppgifter, studielitteratur och examinationsmoment på lärplattformen.

Utbildningen innehåller undervisningsmetoder anpassade för ett lärande på distans:

– Digitala föreläsningar
– Självstudier
– Digitala studiebesök och lokala studiebesök
– Teoretiska och praktiska tillämpningar
– Entreprenöriellt lärande i form av problembaserade uppgifter
– Gruppövningar
– Fallstudier

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper
  • Matematik 2b
  • Svenska 2 alt Svenska som andraspråk 2

Om man saknar någon av kurserna kan man ansöka på reell kompetens och om man bedöms klara utbildningen så har man möjlighet att påbörja sina studier. För mer information läs på vår ansökningsportal

Ansökningen öppnar 1 februari 2024.

Kurser som ingår i utbildningen

Affärsjuridik & avtal för offentlig sektor
Kommunikation
Ekonomistyrning och kalkylering
Offentlig upphandling 1 – Analys & process
Offentlig upphandling 2 – Hållbara Inköp
Projektledning
Hållbarhet 1 – Introduktionskurs
Hållbarhet 2 – Internationella standarder
Hållbarhet 3 – Hållbar utveckling
LIA 1
LIA 2
Examensarbete

Lärande i arbete – LIA

24 veckor av utbildningen består av LIA-praktik, en framgångsperiod som erbjuder tillfällen att tillämpa dina nya kunskaper och samtidigt lära dig yrket på en arbetsplats, kanske din framtida arbetsplats.