Utbildningen inköpare med hållbarhetskompetens är idag den enda utbildningen av sin typ i Sverige som är godkänd av Myndigheten för yrkeshögskolan. Det finns ett stort intresse från näringslivet vad gäller LIA-platser och framtida anställningar, tack vare inköpsutbildningens inriktning mot hållbarhet och under utbildningen är det en hög grad av involvering från näringslivet i form av återkommande inspirationsföreläsningar och deltagande på platsträffar.

Jamie Villegas, Commodity Manager på Siemens, som tillhör utbildningens ledningsgrupp, säger ”Jag har väntat i fler år på den här utbildningen, vi är otroligt glada att vi är en del av den.”

Ansök om din plats redan idag!


Vad gör en inköpare?

Inköpare måste behärska samtliga steg i inköpsprocessen och ska kunna arbeta med operativa och taktiska inköpsfrågor som leverantörsbedömningar och upprättande av inköpskalkyler. En modern inköpare har rätt kompetens för att bedöma hur inköpen påverkar hållbarhet, socialt ansvar, kvalitet och miljö.

På många arbetsplatser krävs det även att inköparen aktivt kan bistå olika befattningshavare inom leverantörsutveckling, inköpsplanering och utveckling, strategiskt inköpsarbete och affärsförhandlingar. Kort sagt, yrkesrollen som inköpare bjuder på många utmaningar.

Exempel på yrkesroller som utbildningen leder till:
– Inköpare
– Inköpsansvarig
– Inköpsledare
– Inköpsassistent
– Inköpssamordnare

Utbildningsmetod

Grundtanken med Näringslivsakademins pedagogik är att ge våra studenter möjlighet att utbilda sig oavsett bakgrund, livssituation och bostadsort. Skolan eftersträvar att erbjuda en jämlik utbildning där du kan tillgodogöra dig kunskapen i din egen takt och välja dina egna studietider. Föreläsningar erbjuds både dagtid och kvällstid och spelas in för att ge möjlighet till repetition.

Utbildningen börjar med en fysisk träff där studenterna tar del av utbildningens upplägg och pedagogik. Du får då en introduktion i de digitala verktyg som behövs under utbildningen och information om vart du vänder dig för stöd. I god tid innan kursstart publiceras information om studielitteratur, examinationsmoment och lärarens kontaktuppgifter på lärplattformen.
Utbildningen bedrivs på svenska, men ett par av kurserna kommer delvis utbildas på engelska.

Utbildningen innehåller följande undervisningsmetoder, samtliga anpassade för ett lärande på distans:

– digitala föreläsningar
– självstudier
– digitala studiebesök
– teoretiska och praktiska tillämpningar
– entreprenöriellt lärande i form av problembaserade uppgifter
– gruppövningar

Kostnadsfri utbildning

Alla Näringslivsakademins utbildningar är kostnadsfria och CSN-berättigade. Du ansvarar själv för att söka studiebidrag och lån, vilket du gör via www.csn.se.

Samarbeten

Näringslivsakademin samarbetar med SILF (Sveriges Inköps- och Logistikförbund) som bl.a. erbjuder mentorskap för studenter. Både medlemskapet och mentorskap är kostnadsfritt för studenter, läs mer här: SILF för studenter.

Kurser som ingår i utbildningen (i alfabetisk ordning)

Affärsjuridik och avtal (25p)
Examensarbete (30p)
Företagsekonomi (20p)
Förhandlingsteknik (25p)
Hållbarhet 1 – Introduktionskurs (15p)
Hållbarhet 2 – Internationella standarder (20p)
Hållbarhet 3 – Hållbara inköp (25p)
Hållbarhet 4 – Hållbar utveckling (15p)
Inköp (40p)
LIA  (Lärande i Arbete) (125p)
Offentlig upphandling (15p)
Projektledning (20p)
Strategiskt inköp (25p)

Lärande i arbete – LIA

Under 25 veckor av utbildningen är du ute på LIA-praktik, en framgångsperiod som erbjuder tillfällen att tillämpa dina nya kunskaper och samtidigt lära dig yrket på en arbetsplats – kanske din framtida arbetsplats. Den kompetens som ges i och med utbildningen Inköpare med hållbarhetskompetens är idag efterlängtad av näringslivet, vilket kommer att ge dig en stor fördel när du ansöker om LIA.

Som lägst betyg E/3/G eller motsvarande kunskaper i följande kurser:
  • Engelska 6/B
  • Matematik 2
  • Svenska 2/B alt Svenska som andraspråk 2

Om du saknar tillräckligt högt betyg i någon av kurserna kan du ansöka med reell kompetens. Om du bedöms klara utbildningen har du då möjlighet att påbörja dina studier. På vår ansökningsportal finns mer information.

Utbildningen startar vecka 34 (den 21 augusti 2023) och den avslutas vecka 20 år 2025.

LIA-perioden börjar vecka 43 år 2024 och sträcker sig till utbildningens slut. Examensarbetet görs under LIA-perioden.

Ansökan till utbildningen görs via ansökningsportalen.

Den når du här: Näringslivsakademins ansökningsportal

 

I utbildningens ledningsgrupp ingår följande företag, tillsammans med representant från klassen respektive skolan.
Siemens
Mathem
Selecta
Happy Socks
AAF International
Nordic Supply Chain
Stockholms Stad