Utbildningen Kommunikativ Redovisningsekonom är idag den enda utbildningen av sin typ i Sverige som är godkänd av Myndigheten för yrkeshögskolan. Nästa generations redovisningsekonomer som efterfrågas i näringslivet ska även ha med sig relevanta verktyg för att på ett framgångsrikt rätt presentera ekonomisk information.

PE Accounting: ”Vi har saknat en yh-utbildning som utbildar moderna redovisningsekonomer, som förstår att det handlar om mer än bara kontering. Vi är väldigt glada att vi tillhör ledningsgruppen och ser fram emot att anställda nästa generations redovisningsekonomer.”

Ansök om din plats redan idag!

Exempel på yrkesroller som utbildningen leder till:
– Kommunikativ redovisningsekonom
– Kundansvarig redovisningsekonom
– Redovisningsansvarig
– Redovisningsassistent
– Redovisningsekonom
– Redovisningskonsult

Utbildningsmetod

Näringslivsakademins pedagogik är att ge de studerande möjlighet att utbilda sig oavsett bakgrund, livssituation eller bostadsort. Skolan eftersträvar en jämlik utbildning där studenterna kan tillgodogöra sig utbildningen i egen takt och välja egna studietider. Föreläsningar erbjuds både dagtid och kvällstid och spelas in för att ge möjlighet till repetition.

Utbildningen startar med en fysisk träff i Stockholm där de studerande tar del av utbildningens upplägg och pedagogik. Studenterna får då introduktion i de digitala verktyg som behövs under utbildningen och information om vart man vänder sig för stöd under utbildningen. I god tid innan kursstart publiceras information om studielitteratur, examinationsmoment och övrigt som du bör ta del av, på skolans lärplattform.

Utbildningen innehåller undervisningsmetoder anpassade för ett lärande på distans:

– Digitala föreläsningar
– Självstudier
– Digitala studiebesök och lokala studiebesök
– Teoretiska och praktiska tillämpningar
– Entreprenöriellt lärande i form av problembaserade uppgifter
– Gruppövningar
– Fallstudier

Kostnadsfri utbildning

Alla Näringslivsakademins utbildningar är kostnadsfria och CSN-berättigade. Du ansvarar själv för att söka studiebidrag och lån, vilket du gör via www.csn.se.

Bli auktoriserad

Utbildningen uppfyller Srf konsulternas och FAR:s krav för att en examinerad student från Näringslivsakademin har rätt förutsättningar för att bli auktoriserad redovisningsekonom. Efter din examen behöver du lite arbetslivserfarenhet och därefter kan du ansöka om auktoriseringen.

Kurser som ingår i utbildningen (i alfabetisk ordning)

Beskattningsrätt 1 (40p)
Beskattningsrätt 2 – Fördjupad momsutbildning (10p)
Ekonomistyrning & analys (40p)
Examensarbete (30p)
Företagsekonomi (20p)
Handelsrätt (30p)
Kommunikation 1 (40p)
Kommunikation 2 – Affärsrådgivning (20p)
LIA (Lärande i arbete) 1-2 (110p)
Redovisning 1 – Löpande bokföring (35p)
Redovisning 2 – Lönehantering (20p)
Redovisning 3 – Bokslut och årsredovisning (25p)

Lärande i arbete – LIA

22 veckor av utbildningen består av LIA-praktik, en framgångsperiod som erbjuder tillfällen att tillämpa dina nya kunskaper och samtidigt lära dig yrket på en arbetsplats, kanske din framtida arbetsplats. Den kompetens som ges i och med utbildningen Kommunikativ Redovisningsekonom är idag efterlängtad av näringslivet, vilket kommer att ge dig en stor fördel när du ansöker om LIA.

Grundläggande behörighet:
  • Gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning
    • Alternativt har en svensk eller utländsk utbildning som är motsvarande
Särskilda förkunskaper:

Som lägst betyg E/3/G eller motsvarande kunskaper i följande kurser:

  • Matematik 2
  • Svenska 2 alt Svenska som andraspråk 2

Om man saknar någon av kurserna kan man ansöka på reell kompetens och om man bedöms klara utbildningen så har man möjlighet att påbörja sina studier. För mer information läs på vår ansökningsportal

Utbildningen startar vecka 34 (den 19 augusti 2024) och den avslutas vecka 22 år 2026.

LIA-perioden börjar vecka 46 år 2025 och sträcker sig till utbildningens slut. Examensarbetet görs under LIA-perioden.

I utbildningens ledningsgrupp ingår följande företag, tillsammans med representant från klassen respektive skolan.
Utöver representanter från näringslivet finns även en representant från skolväsendet med ansvar för den pedagogiska utvecklingen i utbildningen.